Август – Вет. физиологија, Вет. етика, Историја вет. мед., Физиологија животиња у ЗОО вртовима, Узгој и брига о лаб. жив.

Августовски испитни рок

НА ИСПИТ ПОНЕТИ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС

Термини:

_____________________________________________________

Историја ветеринарске медицине

Ветеринарска етика

Узгој и брига о лабораторијским животињама

Физиологија животиња у зоо вртовима

29.08.2023. у 09:00, Канцеларија професора

_______________________________________________________

Ветеринарска физиологија 1 и 2

Ветеринарска физиологија 1

Ветеринарска физиологија 2

(Практични и усмени испит)

29.08.2023. у 09:00, Канцеларија професора