АВГУСТ- Вет. физиологија, Вет. етика, Историја вет. мед., Физиологија животиња у ЗОО вртовима, Узгој и брига о лаб. жив.

НА ИСПИТ ПОНЕТИ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС

Термини:

_____________________________________________________

Историја ветеринарске медицине

Ветеринарска етика

Узгој и брига о лабораторијским животињама

Физиологија животиња у зоо вртовима

29.08.2022. у 08:30, предаваоница П4

_____________________________________________________

Ветеринарска физиологија 1 и 2

Практични 29.08.2022. у 10:00, канцеларија професора

Усмени 31.08.2022. у 09:00, канцеларија професора