МАЈСКИ РОК- Вет. физиологија, Вет. етика, Историја вет. мед., Физиологија животиња у ЗОО вртовима, Узгој и брига о лаб. жив.

МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК

Молимо све студенте да се придржавају ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ФАКУЛТЕТУ, које вам прослеђујемо на линку: http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/PRAVILA%20PONASANJA%20U%20OBJEKTU%20FAKULTETA_0.pdf

НА ИСПИТ ПОНЕТИ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС

Термини:

_____________________________________________________

Историја ветеринарске медицине

Узгој и брига о лабораторијским животињама

Физиологија животиња у зоо вртовима

18.05.2021. у 10 часова, сала Х17 (четврти спрат)

_______________________________________________________

Ветеринарска етика

18.05.2021. у 12:30 часова, сала Х17 (четврти спрат)

_______________________________________________________

Физиологија 1 и Физиологија 2 (једносеместралне физиологије)

Практични 20.05.2021, 14:00, канцеларија професора

Усмени 20.05.2021, 14:00, канцеларија професора

_______________________________________________________

Ветеринарска физиологија 1 и 2 (двосеместрална физиологија)

Практични 20.05.2021, 14:00, канцеларија професора

Усмени 20.05.2021, 14:00, канцеларија професора