Октобар 3 – Вет. физиологија, Вет. етика, Историја вет. мед., Физиологија животиња у ЗОО вртовима, Узгој и брига о лаб. жив.

Октобар 3 испитни рок

НА ИСПИТ ПОНЕТИ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС

Термини:

_____________________________________________________

Историја ветеринарске медицине

Ветеринарска етика

Узгој и брига о лабораторијским животињама

Физиологија животиња у зоо вртовима

17.10.2023. у 10:00, канцеларија професора

_______________________________________________________

Ветеринарска физиологија 1

Ветеринарска физиологија 2

Ветеринарска физиологија 1 и 2

17.10.2023. у 10:00, канцеларија професора