Септембар – Вет. физиологија, Вет. етика, Историја вет. мед., Физиологија животиња у ЗОО вртовима, Узгој и брига о лаб. жив.

Септембарски испитни рок

НА ИСПИТ ПОНЕТИ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС

Термини:

_____________________________________________________

Историја ветеринарске медицине

Ветеринарска етика

Узгој и брига о лабораторијским животињама

Физиологија животиња у зоо вртовима

Термин 1: 11.09.2023. у 08:30, сала С51

Термин 2: 12.09.2023. у 08:30, сала С51

_______________________________________________________

Ветеринарска физиологија 1 и 2

Ветеринарска физиологија 1

Ветеринарска физиологија 2

Термин 1:

Практични и усмени 11.09.2023. у 08:30, сала С51

Термин 2:

Практични и усмени 12.09.2023. у 08:30, сала С51