ЈУЛ- Вет. физиологија, Вет. етика, Историја вет. мед., Физиологија животиња у ЗОО вртовима, Узгој и брига о лаб. жив.

Јулски испитни рок

НА ИСПИТ ПОНЕТИ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС

Термини:

_____________________________________________________

Историја ветеринарске медицине

Физиологија животиња у зоо вртовима

Ветеринарска етика

Узгој и брига о лабораторијским животињама

07.07.2022. у 08:00, Амфитеатар

_______________________________________________________

Ветеринарска физиологија 1 и 2

Практични 07.07.2022. у 10:00, канцеларија професора

Усмени 08.07.2022. у 10:00, канцеларија професора