ЈУН – Вет. физиологија, Вет. етика, Историја вет. мед., Физиологија животиња у ЗОО вртовима, Узгој и брига о лаб. жив.

Јунски испитни рок

НА ИСПИТ ПОНЕТИ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС

Термини:

_____________________________________________________

Историја ветеринарске медицине

Ветеринарска етика

Узгој и брига о лабораторијским животињама

Физиологија животиња у зоо вртовима

Термин 1 – 07.06.2023. у 10:00, Сала С51

Термин 2 – 08.06.2023. у 09:00, Сала С51

_______________________________________________________

Ветеринарска физиологија 1

Ветеринарска физиологија 2

Ветеринарска физиологија 1 и 2

Термин 1 – 07.06.2023. у 11:00, канцеларија професора

Термин 2 – 08.06.2023. у 10:00, канцеларија професора