Alimentarna oboljenja ljudi i Kvalitet namirnica animalnog porekla ISPIT – FEBRUAR

Ispiti će se održati u ponedeljak, 6.2.2023., sa početkom u 12h (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije u petak, 3.2.2023. godine.