Alimentarna oboljenja ljudi i Kvalitet namirnica animalnog porekla ISPIT – JANUAR

Ispiti će se održati u utorak, 17.1.2023., i u ponedeljak, 23.1.2023., sa početkom u 12h (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije tri dana pre termina ispita.