Alimentarna oboljenja ljudi i Kvalitet namirnica animalnog porekla ISPIT – JUN

Ispiti će se održati u petak, 7.6.2024, i u ponedeljak, 24.6.2024., u12h (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije tri dana pre termina ispita.