Alimentarna oboljenja ljudi i Kvalitet namirnica animalnog porekla ISPIT – JUN

Ispiti će se održati u sredu, 15.6.2022. i u četvrtak, 23.6.2022. sa početkom u 12h (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije 13.6.2022.