Alimentarna oboljenja ljudi i Kvalitet namirnica animalnog porekla ISPIT – MAJ

Ispiti će se održati u četvrtak, 19.5.2022. sa početkom u 13:30h (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije 17.5.2022.