Alimentarna oboljenja ljudi i Kvalitet namirnica animalnog poreklaISPIT – JUN

Ispiti će se održati u utorak, 6.6.2023., i u četvrtak, 22.6.2023., sa početkom u 12h (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije tri dana pre termina ispita.