AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK – Farmakologija i toksikologija, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 31.08.2020. u 9h, predavaonica H54

Test: 01.09.2020. u 9h, predavaonica P5