Avgustovski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

4. 9. 2023.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

4. 9. 2023.  10h  H-12

OBDUKCIJA

5. 9. 2023.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

5. 9. 2023.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

5. 9. 2023.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!

Za obdukciju prijaviti ispit poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!