Bolesti kopitara – Ispit JANUAR

I termin

Praktični ispit iz predmeta Bolesti kopitara i test iz predmeta Opšta klinička dijagnostika, održaće se 17.1.2024. u 9h, sala H53.

Usmeni ispit održaće se u 10h, kancelarija 11a, IV sprat hemijskog paviljona.

II termin

Praktični ispit iz predmeta Bolesti kopitara i test iz predmeta Opšta klinička dijagnostika, održaće se 24.1.2024. u 9h, sala H53.

Usmeni ispit održaće se u 10h, kancelarija 11a, IV sprat hemijskog paviljona.

Sa predmeta