Bolesti kopitara – jun

I termin

Praktični ispit iz predmeta Bolesti kopitara i test iz predmeta Opšta klinička dijagnostika, održaće se u ponedeljak 10.06.2024. u 9h, sala H54.

Usmeni ispit održaće se u ponedeljak 10.06.2024. u 11h, kancelarija 11a, IV sprat hemijskog paviljona,

II termin

Praktični ispit iz predmeta Bolesti kopitara i test iz predmeta Opšta klinička dijagnostika, održaće se u ponedeljak 24.06.2024. u 9h, sala H54.

Usmeni ispit održaće se u ponedeljak 24.06.2024. u 11h, kancelarija 11a, IV sprat hemijskog paviljona,

Sa predmeta