Bolesti kopitara – novembar

Ispit iz Bolesti kopitara u novembarskom ispitnom roku će se održati u utorak 17.11.2020. u 12h H54.

Sa predmeta.