Bolesti kopitara – OKTOBAR

Praktični ispit iz predmeta Bolesti kopitara, kao test iz OKD, održaće se 28.9.2023. u 9h, sala H54.

Usmeni ispit održaće se 28.9.2023. u 10h, kancelarija 11a, IV sprat hemijskog paviljona.

Sa predmeta