Bolesti svinja- Avgustovski rok

Održaće se 04.09.2023 god u 10h sala H-16.