Bolesti svinja-Januarski rok

Održaće se 18.01.2024. god u 10h (prvi termin) i 23.01.2024. god u 10h (drugi termin).