Bolesti svinja-Januarski rok

Održaće se  se  22.01.2021 god. u  kancelariji  H-16 u 11h.