BOLESTI SVINJA-JULSKI ROK

Poštovani studenti, u julskom ispitnom roku, a u skladu sa preporukama u vezi odrzavanja ispita, ispiti će biti održan u utorak, 14.07.2020., sa početkom u 09.0oh, u sali H-52. Kako bi se tokom ispita ispunile sve obaveze u skladu sa preporukama rukovodstva Fakulteta, studenti koji izlaze na ispit su u obavezi da sa sobom nose zaštitnu masku i rukavice. Takođe, kako bi se ispunila obaveza o ograničenju broja studenata u prostoriji u kojoj će se ispit održati, studenti su obavezni da prijave svoje prisustvo na ispitu na sledeću e-mail adresu: ognjen.stevancevic@gmail.com