BOLESTI SVINJA, Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja) i Imunoprofilakse-Februarski rok

Održaće se  se  12.02.2020 god. u  sali h-16 u 9h.