Bolesti živine i Bolesti divljih životinja- decembar

Ispiti će se održati 23.12.2021. u 12.30h u kancelariji na stočarskom paviljonu (2. sprat, kancelarija 21)