Bolesti živine i Bolesti divljih životinja- Mart

Ispiti će se održati 18.03.2022. u 08.30h u kancelariji na stočarskom paviljonu (2. sprat, kancelarija 21)