Bolesti živine i Bolesti divljih životinja – martovski ispitni rok

Ispit iz predmeta Bolesti živine i Bolesti divljih životinja održaće se 28.05.2020. u sali H-52 prema sledećoj satnici:

Bolesti divljih životinja od 09h

Bolesti živine od 10h

Svi studenti koji izlaze na ispit u obavezi su da sa sobom nose zaštitnu masku i rukavice. Takođe, u cilju ispunjenja obaveze o ograničenju broja studenata u prostoriji u kojoj će se ispit održati, studenti su obevazni da prijave svoje prisustvo na ispitu do utorka 26.05.2020. na mail: bojana.vidovic@polj.uns.ac.rs. Prilikom slanja mail-a, navesti ime i prezime, broj indeksa i naziv predmeta koji se polaže.