Bolesti živine i Bolesti divljih životinja- oktobar 3

Ispiti će se održati u utorak, 17.10.2023. u 9h u kancelariji na stočarskom paviljonu, 2. sprat, soba 21