Bolesti živine i Bolesti divljih životinja- oktobar 5

Ispiti će se održati u utorak, 31.10.2023. u 10h u kancelariji na stočarskom paviljonu, 2. sprat, soba 21