Bolesti živine i Bolesti divljih životinja- Septembar

Ispiti će se održati 08.09.2022. u 09.00h u kancelariji na stočarskom paviljonu (2. sprat, kancelarija 21)