Bolesti živine i Bolesti divljih životinja- septembar

Ispiti će se održati u utorak, 12.09.2023. u 9h u kancelariji na stočarskom paviljonu, 2. sprat, soba 21