Bolesti živine – KOLOKVIRANJE

Dana 08.07.2020. u 11h u sali H52 održaće se kolokviranje za studente koji nisu prisustvovali dovoljnom broju predavanja a to su sledeci studenti:

Bogojević Bojana

Ignjatovic Mina

Višnjić Sanid

Saračević Elvira

Odri Norbert

Miljević Stefan

Midić Milana