Decembarski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA 16. 12. 2022.  10h   H-12 OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA 16. 12. 2022.  9h  H-12 OBDUKCIJA 16. 12. 2022.  9h  H-12 SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA 16. 12. 2022.  10h  H-12 VETERINARSKA …

Novembarski rok – A. Galfi Vukomanović

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOGIJA (deo iz Rendgenologije) ČETVRTAK, 17.11.2022. TEST: u 8.30h u sali H-52 PRAKTIČNI: u 10h u sali H-52 USMENI: u 11h u sali …

HIGIJENA MESA ISPIT – NOVEMBAR

Ispit će se održati u četvrtak, 17.11.2022. u 10.00 časova (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8). Za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije, odbrana izveštaja sa prakse …