UNO Reprodukcija i Porodiljstvo-septembar

Studenti koji izlaze na ispit OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com. OBVEZNO U NASLOVU (subject) MEJLA NAPISATI PREDMET I PREZIME STUDENTA, u mejlu navesti prezime i ime, broj indeksa (naglasiti …

UNO HIRURGIJA – SEPTEMBAR

Pismeni deo ispita (važi za sve predmete): Ponedeljak 13.09.2021., predavaonica H52 ili neka od dostupnih predavaonica u redu, sa početkom u 13.00h Usmeni deo ispita (objedinjeni prakticni i usmeni deo ispita): …

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK – ZARAZE I OSTALO

STUDENTI KOJI IZLAZE NA ISPIT IZ PREDMETA ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA I BOLESTI PČELA, ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA, INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 1, INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 2, OPŠTA EPIZOOTIOLOGIJA, OPŠTA EPIDEMILOGIJA, VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA …