Reprodukcija i porodiljstvo-ispit

Studenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com do 06.11.2019.!!! (Prijave koje budu poslate posle ovog datuma neće biti uvažene!) Napisati: predmet koji se polaže, ime i prezime, br. indexa i naglasiti …