Junski rok – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOGIJA (deo iz Rendgenologije) TERMIN I: UTORAK, 06.06.2023. TERMIN II: PONEDELJAK, 19.06.2023. TEST: u 8.30h u sali H52 PRAKTIČNI: u 9.30h u sali …

Junski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA 12. i 19. 6. 2023.  10h   H-12 OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA 13. i 20. 6. 2023.  10h  H-12 OBDUKCIJA 14. i 21. 6. 2023.  9h  H-12 SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA …

UNO Reprodukcija i porodiljstvo-maj

Studenti koji izlaze na ispit OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com. OBVEZNO U NASLOVU (subject) MEJLA NAPISATI PREDMET I PREZIME STUDENTA, u mejlu navesti prezime i ime, broj indeksa (naglasiti …

Majski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA 17. 5. 2023.  10h   H-12 OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA 17. 5. 2023.  10h  H-12 OBDUKCIJA 17. 5. 2023.  10h  H-12 SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA 17. 5. 2023.  11h  H-12 VETERINARSKA …