Farmakologija i toksikologija, Farmakognozija – oktobar 3

Praktični deo ispita: 14.10.2020. u 12h, predavaonica H54; Test: 15.10.2020. u 9h, predavaonica H54.