Farmakologija i toksikologija, Farmakognozija – produženi septembarski ispitni rok

Praktični deo ispita: 21.09.2020. u 11h, predavaonica H54; Test: 22.09.2020. u 12h, predavaonica P3