Farmakologija i toksikologija, Farmakognozija – oktobar 4

Praktični deo ispita: 21.10.2020. u 7.30h, predavaonica H54; Test: 22.10.2020. u 10h, predavaonica H54.