Farmakologija i toksikologija – JANUAR

Praktični deo ispita će se održati 18.01.2021. u 9h, predavaonica H-52, a test 19.01.2021. u 10h, predavaonica H-52.