Farmakologija i toksikologija – mart

Praktični deo ispita će se održati utorak, 26.05.2020. u 10h u sali H-54, a test u sredu, 27.05.2020. u 11h u amfiteatru.