FEBRUAR – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita će se održati 07.02.2022. u 9h (predavaonica H52), a test 08.02.2022. u 10h (predavaonica H52)