FEBRUAR – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

praktični: 06.02.2024. 9h, H52; test i usmeni: 07.02.2024. 12h, P2.