Ferbruarski rok- prof. dr I. DavidovNUTRITIVNA PATOLOGIJA

08. 02. 2021. 10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA

09. 02. 2021.  10h  H-12

OBDUKCIJA

10. 02. 2021.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA

10. 02. 2021.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

11. 02. 2021.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!