HIGIJENA MESA ISPIT – AVGUST

Ispit će se održati u utorak, 31.8.2021. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs  najkasnije 27.8.2021.