HIGIJENA MESA ISPIT – AVGUST

Ispit će se održati u sredu, 30.8.2023., u 10.00 časova (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije, odbrana izveštaja sa prakse je u 9.00 časova.

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com najkasnije tri dana pre termina ispita.

Priprema ispita se vrši iz udžbenika (http://polj.uns.ac.rs/sr/node/3860) i praktikuma (http://polj.uns.ac.rs/sr/node/1095).