HIGIJENA MESA ISPIT – avgust

Ispit će se održati u petak, 30.8.2019. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).
Izveštaje sa prakse (samostalno napisane!) poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com najkasnije 27.8.2019.