HIGIJENA MESA ISPIT – JUL

Ispiti će se održati u sledećim terminima:

  • petak, 25.6.2021. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).
  • ponedeljak, 5.7.2021. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs  najkasnije tri dana pre termina ispita.