HIGIJENA MESA ISPIT – JUN

Ispiti će se održati u sredu, 15.6.2022. i u četvrtak, 23.6.2022. u 10.00 časova (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije, odbrana izveštaja sa prakse je u 9.00 časova.

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com najkasnije 13.6.2022