HIGIJENA MESA ISPIT – SEPTEMBAR produženi

Ispit će se održati u ponedeljak, 21.9.2020. sa početkom u 11 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 10 časova).

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs  najkasnije 18.9.2020.