HIGIJENA MLEKA – ispit – Oktobar 2

Praktični deo ispita: u četvrtak, 10.10.2019. u H-15/IV u 16h.
Usmeni deo ispita: u petak, 11.10.2019. u H-9/IV u 9h.